Informacje prawne

Identyfikacja usługodawcy zgodnie z § 5 niemieckiej ustawy o mediach telekomunikacyjnych (Telemedienesetz, TMG)
passion4players

Verantwortlich:
Wojciech Pollok

Mail: w.pollok@passion4players.de


Verantwortlicher für den Inhalt nach § 55 Abs. 2 RStV:
Wojciech Pollok
Tel: 02302 9814700


V.i.S.d.P:
Dr. Guntermann GmbH, Mittelstraße 15-17
50672 Köln


1. Ograniczenie odpowiedzialności
Treści zawarte na stronie zostały przygotowane z największą starannością. Usługodawca nie może jednak zagwarantować dokładności, kompletności i aktualności udostępnianych treści. Użytkownik korzysta z treści zawartych na stronie internetowej na własne ryzyko. Wypowiedzi oznaczone imieniem i nazwiskiem odzwierciedlają opinię danego autora i nie zawsze są zgodne z opinią usługodawcy. Korzystanie ze stron internetowych usługodawcy nie oznacza nawiązania stosunku umownego pomiędzy użytkownikiem a usługodawcą.

2. Linki zewnętrzne
Za strony, do których odsyłają linki do stron internetowych osób trzecich („linki zewnętrzne”) odpowiedzialność ponoszą ich operatorzy. Jednak w chwili utworzenia linków zewnętrznych usługodawca sprawdził zawartość zewnętrzną pod kątem ewentualnych naruszeń prawa i nie stwierdził wówczas żadnych naruszeń prawa. Usługodawca nie ma wpływu na aktualny i przyszły kształt oraz zawartość stron, do których odsyłają linki. Zamieszczenie linków zewnętrznych nie oznacza, że usługodawca uważa treści znajdujące się pod danym odnośnikiem lub linkiem za własne. Ciągła kontrola linków zewnętrznych nie jest racjonalna dla usługodawcy bez konkretnych przesłanek o naruszeniu prawa. W przypadku stwierdzenia naruszenia prawa takie linki zewnętrzne będą jednak natychmiast usuwane.

3. Prawo autorskie
Opublikowane treści są chronione niemieckim prawem autorskim. Każdorazowe wykorzystanie treści, które nie jest dozwolone zgodnie z niemieckim prawem autorskim i prawami pokrewnymi, jest dozwolone wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą usługodawcy lub odpowiedniego właściciela praw, co dotyczy w szczególności kopiowania, edycji, tłumaczenia, zapisywania, przetwarzania lub powielania treści w bazach danych lub innych elektronicznych mediach i systemach, przy czym treści i prawa osób trzecich muszą być oznaczone jako takie. Nieuprawnione powielanie lub rozpowszechnianie poszczególnych treści lub całych stron jest niedozwolone i podlega karze przewidzianej w przepisach prawa. Kopiowanie lub pobieranie jest dozwolone wyłącznie do użytku osobistego, prywatnego i niekomercyjnego. Prezentacja strony internetowej w zewnętrznym środowisku jest wyraźnie dozwolona wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą.

4. Ochrona danych
Podczas wizyty na stronie internetowej usługodawcy mogą zostać zapisane informacje o dostępie (data, godzina, przeglądana strona). Dane te nie stanowią danych osobowych, lecz są zanonimizowane. Podlegają one analizie wyłącznie do celów statystycznych. Dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim w celach komercyjnych lub niekomercyjnych. Usługodawca zwraca wyraźnie uwagę na to, że podczas przesyłania danych w internecie (np. podczas komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej) należy liczyć się z występowaniem luk w zabezpieczeniach i nie można ich całkowicie chronić przed dostępem osób trzecich. Wykorzystywanie danych kontaktowych podanych w informacjach prawnych do celów reklamowych jest wyraźnie niepożądane, chyba że usługodawca wyraził na to wcześniej pisemną zgodę lub istnieje już stosunek handlowy.
Usługodawca i wszystkie osoby wymienione na stronie internetowej wyraźnie nie wyrażają zgody na komercyjne wykorzystywanie i ujawnianie ich danych.

5. Szczególne warunki korzystania
W przypadku odstępstwa szczególnych warunków dotyczących indywidualnego korzystania z niniejszej strony od punktu 1 do punktu 4, w odpowiednim miejscu zostanie to wyraźnie zaznaczone. W takim przypadku obowiązują każdorazowo szczególne warunki korzystania. Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics używa tzw. plików „cookie”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie analizy sposobu korzystania z niej przez użytkowników. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania ze strony internetowej przez użytkownika będą z reguły przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych.
W przypadku aktywacji anonimizacji IP na tej stronie internetowej, adres IP użytkownika zostanie jednak uprzednio skrócony przez Google na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany jedynie w wyjątkowych przypadkach. Anonimizacja IP jest aktywna na niniejszej stronie. W imieniu użytkownika niniejszej strony internetowej spółka Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów stron internetowych oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na stronach internetowych i korzystaniem z internetu.
Adres IP przekazany przez przeglądarkę użytkownika w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google. Użytkownik może zrezygnować z plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z pełnej funkcjonalności strony może okazać się niemożliwe. Można również zapobiec gromadzeniu danych generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem ze strony internetowej (w tym adresu IP) przez Google oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.